ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

e1 e2 e3 e4 e4

Ολες οι εγκαταστάσεις μας έχουν εφοδιαστεί τον απαραίτητο καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό , ο οποίος χρησιμοποιείται από το εξεικικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας.

• πλήρως ελεγχόμενοι εξωτερικοί χώροι
• περισσότερες από 25.000 παλετοθέσεις (ΒtB, drive in ράφια με radio shuttle, κλπ)
• μεγάλος αριθμός δεξαμενών (ανοξείδωτων) για υγρά και σκόνες
• υψηλής ποιότητας γραμμές συσκευασίας για υγρά και σκόνες
• όλα τα είδη ανυψωτικών (reach truck, F/L, κλπ)
• μεγάλος αριθμός σαρωτών, εκτυπωτών, μηχανογραφικών κέντρων (ΗP, Cisco, Motorola, Zebra κλπ)
• ολοκληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας , ασφάλειας από κλοπή και άλλων σημαντικών κινδύνων
• πλήρως εξοπλισμένες περιοχές φόρτωσης –εκφόρτωσης
• πλήρως και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμένα χημικά εργαστήρια

Η καρδιά των υπηρεσιών που παρέχει η ORANGE CHEM LOGISTICS είναι το πληροφοριακό σύστημα (ERP) της ENTERSOFT και το Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης (WMS). Αυτά τα εργαλεία καλύπτουν τις πιο πρόσφατες ανάγκες σε τεχνολογία και logistics έτσι ώστε να ικανοποιούμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας. Παράλληλα, συνεχώς αναπτύσσουμε το λογισμικό μας προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας. Τα προγράμματά μας όλα υποστηρίζονται από υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό στις τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία RF, bar coding εκτυπωτές για ετικέτες, Online σύνδεση, κλπ.