ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διακίνηση και 3PL

• Αποθήκευση κάθε είδους χημικών (υγρών, ξηρών, χύδην, κ.α.)
• Μεταφορά & Διανομή
• Έλεγχος αποθεμάτων σε ημερήσια βάση ή online
• Αναφορές σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών
• Iχνηλασιμότητα των προϊόντων
• Διαδικασίες FIFO, FEFO
• Ποιοτικός έλεγχος συσκευασιών
• Ασφάλιση εμπορευμάτων
• Reverse Logistics
• Rebates handling
• Διαχείριση - Απογραφή αποθεμάτων

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

• Συσκευασία – ανασυσκευασία διαφόρων τύπων(σε υγρή μορφή και σκόνη - WGS)
• Παρασκευές και αναμίξεις χημικών και αγροχημικών
• Επεξεργασία και συσκευασία σπόρων
• Διαχείριση αποβλήτων


Τεχνική Υποστήριξη

• Τεχνική υποστήριξη (νομοθεσία, εκπαίδευση, κ.α.)
• Ποιοτικός έλεγχος & Διασφάλιση ποιότητας