ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ORANGE

whyora

Εχοντας σαν στόχο την βελτιστοποίηση παροχής των υπηρεσιών μας, ιδιαίτερα προς τη Χημική Βιομηχανία, οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη μίας στρατηγικής που αφορά στην Εφοδιαστική Αλυσίδα «Μίας Στάσης»(One Stop Shop), στηριζόμενοι στη γεωγραφική θέση της Ελλάδα, τη μεγάλη αγορά Χημικών στην περιοχή και στις εξαιρετικά υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις μας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) που χρησιμοποιούν ολες τις απαραίτητες, σύγχρονες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ORANGE CHEM LOGISTICS έχει τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες ή εμπορικές εταιρίες, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες τους στα Βαλκάνια, στις Ανατολικές και ΝΑ Ευρωπαικές και Μεσογειακές Χώρες.

Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων των πελατών μας, να αυξάνουμε την ευελιξία και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών μας και τελικά να συμβάλλουμε στην επιχειρηματική τους επιτυχία ως εξωτερικοί τους συνεργάτες. Και βέβαια, μία από τις σημαντικότερες φροντίδες μας είναι η εκπλήρωση όλων των σχετικών με τα χημικά προιόντα Ευρωπαικών και Διεθνών διατάξεων.